Asociația de Părinți a Școlii Gimnaziale „Petru Poni” Iași:

ANUNŢ
ÎN  ATENŢIA  PĂRINŢILOR
ELEVILOR  ŞCOLII

 

În ziua de marți, 15 decembrie 2015, ora 17.30, în sala de festivităţi va avea loc Adunarea Generală a Asociaţiei de Părinţi a Şcolii Gimnaziale Petru Poni Iaşi.

La Adunare sunt invitaţi părinţii elevilor şcolii noastre.

În cadrul întâlnirii vor avea loc alegeri pentru Preşedintele Asociaţiei de Părinţi şi pentru Consiliul Director al Asociaţiei.

Părinţii care doresc să candideze la alegerile pentru organismele de conducere ale Asociaţiei sunt rugaţi să se înscrie pe lista deschisă la secretariatul şcolii sau să anunţe telefonic pe Vicepreşedintele Asociaţiei de Părinţi, Domnul Eugen Nedelcu, la nr. 0766 538 046.

Ordinea de zi a Adunării Generale, precum şi Statutul Asociaţiei de Părinţi pot fi consultate la secretariatul şcolii, zilnic între orele 8.00-16.00, precum şi pe site-ul şcolii.

Ordinea de zi:

  1. Infomare privind activitatea Asociației

  2. Revocarea membrilor Consiliului Director și a Cenzorului APȘPPI

  3. Alegerea Președintelui Consiliului Director al APȘPPI

  4. Alegerea Consiliului Director al APȘPPI

  5. Alegerea Cenzorului APȘPPI

  6. Desemnarea reprezentanților părinților în Consiliul de administrație al școlii

  7. Desemnarea reprezentantului părinților în CEAC (comisia de evaluare și asigurare a calității)

  8. Propuneri pentru Planul de activitate al Asociației de părinți

  9. Alte probleme propuse pe ordinea de zi de către participanții la adunare

  10. Apelul pentru cooptarea de noi membri ai asociației

Vicepreşedintele Asociaţiei de Părinţi
a Şcolii Gimnaziale Petru Poni Iaşi,
Eugen Nedelcu

 

Statutul Asociației de părinți a Școlii Gimnaziale „Petru Poni” Iași

 

Raport de activitate al Asociaţiei prezentat în ADUNAREA  GENERALĂ din 26 noiembrie 2014