Înscrierea în învăţământul primar 2016:

Pentru anul şcolar 2016-2017 vom constitui o clasă pregătitoare cu 28 de copii. Clasa pregătitoare îşi va desfăşura activitatea în localul şcolii. Copiii vor avea 19 ore pe săptămână.

Înscrierea în clasa pregătitoare este obligatorie pentru copiii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Ordinea înscrierii nu afectează admiterea copilului în clasa pregătitoare. Singurele criterii sunt cele generale si cele specifice scolii noastre.

Metodologia de de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016 - 2017 este afișată aici.

Înscrierea la clasa pregătitoare se va desfășura după următorul CALENDAR.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2016 inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Evaluarea psihosomatică se poate face în perioada 23 februarie - 16 martie 2016 în CENTRELE DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ DIN JUDEȚUL IAȘI.

Ne dorim ca fiecare elev al Şcolii Gimnaziale “Petru Poni”- şcoală publică cu învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial – să-şi formeze şi să-şi îmbunătăţească în permanenţă competenţele necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare de educaţie şi pentru viaţa de zi cu zi, precum și “competențele de caracter”.

Ne dorim, de asemenea, ca fiecare elev să dobândească un stil de învăţare autocondusă şi motivată intrinsec, deprinderi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a computerului şi a TIC.

Şcoala îşi propune să devină o “minicomunitate” ordonată în care elevii să-şi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente autentice de “bun cetăţean”, o “şcoală incluzivă” care să ofere oportunităţi egale şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv celor care provin din medii defavorizate şi celor care au cerinţe educative speciale.

Dorim, de asemenea, să formăm elevi cu convingeri şi comportament voluntar, care să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii.

Facilităţi:

Oferta activităţilor opţionale şi extraşcolare
pentru clasele 0-IV:

 • săli de clasă dotate cu mobilier ergonomic şi videoproiectoare
 • laborator de informatică
 • cabinet de asistenţă psihopedagogică
 • cabinet medical
 • sală de gimnastică
 • sală de festivităţi
 • teren de sport cu sistem de iluminat
 • bibliotecă
 • un foişor
 • ...mai multe detalii
 • Cerc de şah
 • Cerc de dans
 • Teatru şcolar
 • Educație pentru scriere de calitate
 • Let's have fun - limba engleză
 • activități suplimentare cu elevii pentru recuperare și performanță
 • ...mai multe detalii
Selectie clasa a V-a de fotbal
Selectie clasa a V-a de fotbal
Selectie clasa a V-a de fotbal
Selectie clasa a V-a de fotbal
Selectie clasa a V-a de fotbal
Selectie clasa a V-a de fotbal
Selectie clasa a V-a de fotbal

 

Circumscripţia şcolară:
Strada arondată Numerele străzilor Blocurile arondate
str. Octav Bancila  nr.1-5; bl.5T,2-T;
str. Niceman   0
str. Neculau  nr.2-16; bl.nr.572,573,573A,574,576,577,577A,578,585
str.Pacurari  nr.1-103; nr.2-142 de la nr. 1-103:case si bl.101, bl.103 de la nr.102-142 : case si bl.98A,104A,104B,104C,106A,106B,581,116,118,582,583,584,586(sc.A si B),bl.136,bl.587(sc.A,B,C)
str. P. Poni   case
Al. P. Poni   case
str. Toma Cozma   nr.27-81; nr.42-80;
fara nr. 37, 39
case 
str. Sipotel   case
str. Ponoarelor   case
str. Tacuta   case
Fundac Olari   case
str. Belvedere nr. 1-18
(1 si 1B)
case
str. Abrahamfi   case
str. Lt. Ionescu nr. 1-9
(8 si 8A)
case
str. Scoalei   case
str. Manolescu   case
sos. Arcu  nr.59-85 bl. T11,T10,T9,T8,T7,T3A, T3B, CL 12, CL 13; Z5;
str. Strapungerii Silvestru  nr.13-35; nr.40-62; de la nr.13-35 bl.F(sc.A,B,C)si  bl.T6(tr.1,tr.2,tr3); de la nr.40-62 bl.CL9, CL10, T3-4(sc.A,B,C,D,E,F), CL11(sc.A,B);
str. Spinti   case
str. Cismeaua Pacurari    case
str. Florilor si s-dela Florilor   case

 

Informaţii pentru părinţi:

Site-ul Inspectoratului Școlar Judeţean Iași - secțiunea dedicată înscrierii în învățământul primar.
Informaţii pentru părinţi oferite de Inspectoratul Școlar Judeţean Iași.
Informaţii pentru părinţi oferite pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.
ORDIN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017.