Valori şi principii

VALORI ŞI PRINCIPII CULTIVATE ŞI PROMOVATE DE ŞCOALĂ


Cooperare

să facem lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii

Autonomie

să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative; să ne formăm un stil de învăţare autocondusă/autonomă - deprindere esenţială pentru „învăţarea de-a lungul întregii vieţi”;

„Munca bine făcută”

să ne îmbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm; să devenim persoane care „lucrează bine”: adică „excelent”/competent, „etic” şi „implicat” (spirala calităţii);

Responsabilitate

să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea pentru propriile acţiuni şi pentru „munca bine făcută”;

Integritate

să avem puterea interioară să spunem întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă;

Colegialitate şi generozitate

să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de întrajutorare, de solidaritate şi compasiune pentru depăşirea unor momente dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru;