Sloganul, Viziunea şi misiunea şcolii

Sloganul şcoliiNoi suntem prietenii fiecarui elev!

„Noi suntem prietenii fiecărui elev!”

Viziunea şcolii

Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Iaşi este un mediu educaţional şi de învăţare de calitate, în permanentă devenire, care aparţine comunităţii. Şcoala oferă servicii educaţionale şi sociale beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai comunităţii. Comunitatea asigură resursele necesare şi participă prin forme şi modalităţi specifice la asigurarea calităţii educaţiei furnizate de Şcoala Gimnazială “Petru Poni”Iaşi.

Misiunea şcolii

Ne dorim ca fiecare elev al Şcolii Gimnaziale „Petru Poni”- şcoală publică cu învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial – să-şi formeze şi să-şi îmbunătăţească în permanenţă competenţele necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare de Foto - Misiunea scoliieducaţie şi pentru viaţa de zi cu zi, precum și „competențele de caracter”.
Ne dorim, de asemenea, ca fiecare elev să dobândească un stil de învăţare autocondusă şi motivată intrinsec, deprinderi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a computerului şi a TIC.
Şcoala îşi propune să devină o „minicomunitate” ordonată în care elevii să-şi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente autentice de „bun cetăţean”, o „şcoală incluzivă” care să ofere oportunităţi egale şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv celor care provin din medii defavorizate şi celor care au cerinţe educative speciale.
Dorim, de asemenea, să formăm elevi cu convingeri şi comportament voluntar, care să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii.

Țintele strategice

  • Pregătirea beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai şcolii cu scopul participării acestora la asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei.

  • Dezvoltarea/îmbunătăţirea calitativă a programelor educative şcolare şi extraşcolare ca suport pentru desfăşurarea activităţilor curriculare și dezvoltarea personală  armonioasă a elevilor.

  • Creşterea capacităţii şcolii pentru a oferi asistenţă educaţională şi socială elevilor care provin din medii defavorizate şi celor cu cerinţe educative speciale.

  • Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea şi managementul facilităţilor oferite beneficiarilor.

  • Valorificarea mai eficientă a resurselor comunitare pentru realizarea obiectivelor educaţionale şi  dezvoltarea instituţională.