Emblemele şcolii - ŞCOALA DE SPITAL

Educaţia în timpul spitalizării elevilor

         În Şcoala de Spital se îmbină redobândirea sănătăţii cu continuarea educaţiei, intervenţia medicală cu cea psihopedagogică, reconstrucţia fizică cu cea psihopedagogică.

 

Obiective în plan educativ:

  • prevenirea situaţiilor de deprivare educaţională;
  • diminuarea riscului de abandon şcolar datorat unei lungi perioade de spitalizare;
  • parcurgerea perioadei de spitalizare într-un cadru educativ, adaptat nevoilor copilului bolnav.

 

Obiective în plan psihologic:

  • creşterea stimei de sine, diminuarea complexelor de inferioritate, autovalorizare;
  • diminuarea anxietăţii şi a stărilor depresive datorate bolii;
  • creşterea complianţei la tratament;
  • creşterea gradului de socializare, relaţionare, stabilirea unor relaţii de prietenie pe fondul preocupărilor commune.

 

         Şcoala de Spital oferă copiilor bolnavi dreptul de a visa, dreptul la educaţie pentru sănătate şi dreptul la şcolarizare în mediul de spital.

         Activitatea în sine este un pretext pentru realizarea unor obiective pedagogice cum sunt:

  • Favorizarea şi optimizarea exprimării orale şi scrise , a imaginaţiei şi a creativităţii, deblocarea inhibiţiilor care se instalează la copilul bolnav, dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.